Peter Duel

 


Overlæge, speciallæge i Neurokirurgi, Peter Duel har siden 1995 været overlæge på den neurokirurgiske afdeling, Århus Sygehus med ansvar for afdelingens rygkirurgiske behandling.

 

Peter Duel har meget stor neurokirurgisk erfaring og nyder stor anerkendelse for sit arbejde.

 

Ansættelser

1991-   Neurokirurgisk afdeling, Århus Sygehus
1986-1991   Neurokirurgisk afdeling Odense Universitetshospital
1984-1986   Neurokirurgisk afdeling Rigshospitalet
1981-1984   Neurokirurgisk afdeling Københavns Amts Sygehus i Glostrup

 

Uddannelse og udnævnelser

 

1995   Overlæge på Neurokirurgisk afdeling, Århus Sygehus
1991   Speciallæge i Neurokirurgi
1981   Uddannet læge, Københavns Universitet

 

Søg efter speciallægeautorisation for Peter Duel
 

Faglige organisationer

Peter Duel var i 1999 med til at starte Dansk Rygkirurgisk Selskab. I perioden 1999 - 2004 var han henholdsvis næstformand og kasserer i selskabet. Siden 1999 har Peter Duel været næstformand i Danske Neurokirurgers Organisation.

 

Publikationer og foredrag

Peter Duel har overvejende holdt foredrag og publiceret artikler indenfor rygkirurgiske områder. Sidste publikation 2005 i Ugeskrift for Læger vedrørende diskusprolaps operationer i lænden foretaget i dagkirurgisk regime.
Publikationer af Peter Duel

 

Aktuelle videnskabelige projekter

Medlem af styregruppen af internationalt projekt om diskusproteseoperationer i halshvirvelsøjlen.


E-mail: opa@opa.dk